Elastolin & Lineol                  

                                                                       

Samtliga figurer kommer från min egen samling.

Om du klickar på ikonerna Elastolin eller Lineol

kommer du direkt till de tyska sidorna.

                                                                                                             

/

 

Der Führer im waffenrock stillgestand

Elastolin

Der  Führer

Elastolin

Generalfeldmarsch. Göring m. marschallstab und bewegl.

Lineol

Mann im marsch einf. ausführung

Elastolin

Kraftradfahrer feste räder mit 4 rollen zum fahren

Elastolin

Lineol

1938-39

Infanterist mit feldmutze

Elastolin

Hausser Elastolin

1935-36

Mann i marsch mit gewerhr

Elastolin

Schutze liegend schiebend

Elastolin

Hausser Elastolin

1937-38

Soldat mit ziehharmonika

Elastolin

Arzt im weiben mantel

Elastolin

Sanitäts soldaten mit bahre aus draht

Elastolin

Schwester gehend mit eimer

Elastolin

Schwester stehend

Elastolin

Sanitärshund

Elastolin

Sanitätssoldat stehend mit labefl.

Elastolin

Sanitätssoldat gehend mit torn.

Lineol

Winker

Elastolin

Adiutant zu pferd grubend

Elastolin

Musikmeister

Elastolin

Pauker

Elastolin

Trommier

Elastolin

Becken schläger

Elastolin

Bläser mit kleinen bab

Elastolin

Bläser mit grobem

Elastolin

Waldhorn bläser

Elastolin

Posaunen bläser

Elastolin

Piatonbläser

Elastolin

Soldat uniform waschend

Elastolin

Soldat sich rasierend

Elastolin

Soldat stiefel putzend

Elastolin

Soldat sich am eimer waschend

Elastolin

Telephonisten kniend telephonierend mit kabelrolle auf rucken

Elastolin

Telephon kabelleger

Elastolin

Fernsprecher am mast

Elastolin

Hornist i sprung blasend

Elastolin

Schutze schlagend

Elastolin

Sanitätshund springend

Elastolin

Richtschutze anschlag sitzend am SMG

Elastolin

Geschobstapel granaten

Elastolin

Kanonier kniend mit granate

Elastolin

Kleine platz granate

Elastolin

Panzer abwehegeschütz

Elastolin

Verwundeter ruckwärts fallend

Elastolin

Flammenwerfer

Elastolin

Offizer im sprung mit pistole

Elastolin

Offizier mit fernglas liegend

Elastolin

Kavallerist zu pferd mit karabiner order mit lanze

Elastolin

Hauptmann zu pferd

Elastolin

Entfernungsmebmann stehend nach flieger sehend

Elastolin

Schutze mit LMG.

Elastolin