Tennsoldater

 

Bruket att göra miniatyrkopior av soldater kan spåras tillbaka till det gamla Egypten.

De första miniatyrerna av stridsmän påträffades i faraonernas gravar, där de antagligen ingått som en del av religiösa ceremonier.

Beroende på om det är en siluettfigur eller en rund figur som skall skapas väljer man material och gjutteknik därefter. Då det gäller den flata siluettfiguren utgörs gjutformen oftast av en medelhård skiffer. Det kan dock även röra sig om metallform typ mässing.

Formmaterial för den runda figuren skiljer sig i flera avseenden från den flata. Förr använde man metall men idag tillverkas den framför allt av silikongummi.

Då det gäller gjutteknik kan man antingen använda sig av slungteknik varvid man får en ihålig figur för att spara på materialet, eller så fylls hela hålrummet ut med metall och då erhålls en massiv figur.

           

När figuren är gjuten måste det så kallade gjutskägget skrapas bort, som är överskott av tenn efter läckage mellan formhalvorna. Sedan tvättas figuren i ett lösningsmedel så att det hudfett som finns på fingrarna inte skall få färgen att lossna. Därefter grundas figuren med lackfärg. Man kan välja oljefärger, vatten-, akryl- eller lackfärg.

           

I mitten av 1800-talet slog tennfiguren igenom som leksak och det var främst i Nürnberg i Tyskland som tillverkningen började i större skala. 1893 uppfann William Britain, son till en brittisk leksakstillverkare, processen att kärngjuta i bly vilket revolutionerade marknaden för leksakssoldater. Denna typ av soldater kallas ”hollow-cast”. I Europa fortsatte tillverkningen fram till och under första världskriget samtidigt som de amerikanska tillverkarna tog sina första stapplande steg. Under 1920-talet gjordes figurerna generellt mer realistiska och konstnärliga, snyggare helt enkelt.

       

På 1940-talet började andra material ersätta tenn och bly,                                                     men det är en annan historia.

Nu vet du att tennsoldaten finns i två utföranden,                                                                    dels en rundmassiv och dels som siluettfigur.

              

      Elof Ahrle Bohus bataljon 1940. 

    

     

 

      Jag rekommenderar Din Studio