Båtarna

 

På hamnbilden från Helsingborg en bit in på seklet

seglar järnvägsfärjan ut med godsvagnar ombord.

 

Helsingborgstullarna bakom velocipeden hade

väl inte samma bekymer som sina sentida kollegor.

 

De glada damerna är danskor som varit i Malmö och köpt lingon hösten 1935.

 

Köpenhamnsbåten Hälsingborg lämnar Malmö 1935 full med resenärer till Köpenhamn.