Epidemisjukhus, Inhalatorier

Sanatorium, Vanföreanstalter,

Sinnessjukhus och Apotek 

 

 

Ambulans från Dalby.

 

Ambulans från Marieholm.

 

Ambulans från Malmö.

 

Ambulans från Trelleborg.

 

Ambulans från Trelleborg.

 

Sjöbo ambulans 1956.

 

Lunds Lasarett

Lasarettet i Lund grundades 1768.

Ögonkliniken på 1890-talet.

 

 

Universitetet i Lund får en medicinsk fakultet med tillstånd

att bedriva medecinsk undervisning 1666.

 

Tvätteriet 1906.

 

Dagrum 1906.

 

Dagrum 1906.

 

Entrébyggnaden från 1918.

 

Ångpannerummet 1918.

 

Rond med Professor Ribbing på gamla medicinska kliniken 1910.

 

 

Ögonkliniken 1920.

 

Ögonkliniken 1920.

 

Förlossningsrum på kvinnokliniken. 

 

Mjölkleverans till köket.

 

Centralköket i Lund 1929.

 

Centralköket i Lund 1929.

 

Centralköket i Lund 1929.

 

Svend Ribbning.

 

Svend Ribbing.

 

Ortopediska kliniken.

Herravdelningen. 

 

 

 

Kvinnlig avdelning.

 

 

SSSH Södra Sveriges Sjuksköterskehem 1937. 

 

Södra Sveriges Sjuksköterskehem.

 

Psykiska avdelningen i Lund.

 

Kvinnokliniken 1914.

 

Medecinska kliniken.

 

Medecinska kliniken.

 

Öron kliniken.

 

Kvinnokliniken.

 

Ortopeden 1938.

 

Reumatiker Avd.

 

Barnsjukhuset.

 

Dagrum på neurokirurgisk avdelning 1950.

 

Blocket, huvudbyggnad vid Lasarettet i Lund invigs 1968.

 

Lasarettet blir Universitetssjukhus 1993.

 

 

 

Ribbingska Sjukhemmet Lund

1917.

 

 

 

Lunds Hospital Sankt Lars

Lunds hospital invigdes 1879. 

 

 

 

 

 

 

Lunds Hospital bytte namn till S:t Lars sjukhus 1931.

 

 

 

 

 

 

 

 

1967 överfördes sjukhuset från Staten till Malmöhus läns landsting. 

 

På sextiotalet moderniserades sjukhuset med nya vårdpaviljonger

och en särskilt byggda för tuberkulossjuka patienter byggdes.

 

På S:t Lars upphörde den psykiatriska vården helt i september 2013.

 

Vipeholms Sjukhus

Området var då det byggdes under första världskriget 

tänkt för ett regemente, men detta förverkligades aldrig

utan det blev senare Vipeholmssjukhuset.

 

Militären hade länge en exercished utanför Lund.

Under första världskriget påbörjades kasernbyggnaden 

då man tänkte stationera ett regemente här. 

 

Krigets slut och 1925 års försvarsbeslut ledde till att

de planerna aldrig blev av och området utnyttjades

under en tid som nödbostäder.

 

Staten beslöt att göra om området till en vanföreanstalt.

Lund hade sedan tidigare ett sjukhus och ett mentalsjukhus 

och fick nu ett område som skulle hysa in personer med utvecklingsstörning,

förståndshandikapp med beteenderubbningar och hopplösa fall. 

 

För detta ändamål byggdes vissa nya lokaler

och Vipeholms sjukhus invigdes 1935.

 

1935–1982 Vipeholms sjukhus.

En anstalt för sinnesslöa. 

 

 

 

Möllevångshemmet Lund

 

 

Mårtenslund Manlig Sinnessjuksavdelning

 

Malmö Allmänna Sjukhus

Malmö får ett allmänt sjukhus på Slottsgatan med ett annex på Jacob Nilsgatan 1857.

 

Malmö Allmänna Sjukhus invigs 1896.

 

 

Operationssal 1921.

 

Den nya kvinnokliniken med barnabördshuset BB

invigdes på nyåret 1924.

 

 

Medicinska kliniken.

 

Kirugiska avdelningen.

 

Lung kliniken Malmö.

 

Malmö Allmänna Sjukhus byter namn till

Universitetsjukhuset MAS. 1994.

 

Östra Sjukhuset byggdes av svenska staten och stod klart år 1936.

Vid invigningen hade sjukhuset 512 vårdplatser.

 

 

Trelleborgs Länslasarett

Trelleborgs lasarett invigdes 1893.

På sjukhuset fanns det totalt 20 sängplatser.

 

1900 byggdes sjukhuset om.

Genom att man lade till en våning fick man nu totalt 40 sängplatser.

 

Vårdbehovet fortsatte att öka,

och 1916 fick lasarettsläkaren hjälp av en underläkare.

1921 byggde det till 3 s.k. ligghallar, främst avsedda för tbc-sjuka.

Antalet sängplatser blev 65.

Ett ännu större sjukhus behövdes på 1930-talet, 

men den gamla tomten räckte inte för de nya behoven

utan ett helt nytt med 91 sängplatser byggdes längre in i staden. 

 

 

Den 19 november 1932 invigdes nya lasarettet beläget på Hedvägen.

 

 

Vad är ett Sanatorium?

Det var ett sjukhus där man främst isolerade

och behandlade patienter med lungtuberkulos.

 

Sanatorierna förlades ofta på orter där de klimatologiska

förhållandena ansågs främja läkning av sjukdomen.

Det vill säga högt belägna eller havsnära platser

på landsbygden med frisk luft.

 

I Skåne hade vi sex Sanatorier.

 

Orups - Sanatoriet

 

 

 

 

 

Ljunghusen

 

 

Kungshult  (Helsingborg)

 

 

 

Tyringe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejbystrand

 

 

Broby

 

 

 

Barnpaviljongen.

 

Epidemisjukhus

 

 

 

 

 

Hörby Länssjukhus

 

 

 

 

 

 

Korridor på Länssjukhuset 1890.

 

 

 

 

Ystads Lasarett

1878 invigs Ystads Lasarett med plats för 40 sängar.

 

1931 kompletterades sjukhuset med en egen BB-avdelning.

 

 

 

Kristianstads Länslasarett

 

 

 

 

 

 

Helsingborgs Länslasarett

 

Sjukhuset Bjuv

 

Ängelholms Lasarett

 

 

 

Helsingborgs Vanföreanstalt

Vanföreanstalt var en institutionsvårdsform för vård av barn med svåra rörelsehinder.

Institutionerna hade ingen offentlig finansiering utan drevs genom välgörenhet. 

 

Vanföreanstalten i Helsingborg kom till stånd 1887 då föreningen

för bistånd åt de vanföre i Skåne bildades.

Initiativtagare var lasarettsläkaren Gustav Naumann.


Verksamheten började med plats för tio elever

i en tvårumslägenhet på Trädgårdsgatan 9.

Två år senare flyttade man till en större lägenhet

på Bruksgatan 32 och 1891 togs ett eget hus i bruk

sedan staden skänkt mark vid Drottning Margaretas gata.


En polioepidemi under 1910-talet medförde allt större belastning

på verksamheten och år 1915 köptes Villa Skansen på Olympia 

dit de manliga eleverna flyttade.

De kvinnliga blev kvar i ”hemmet”, som ursprungsbyggnaden kallades.

 

Landskrona Lasarett

 

 

 

 

Ängelholms Länslasarett

 

 

Inhalatoriet i Bromölla.

 

 

 

Apotek

Hörby.

 

 

Hörby.

 

Hörby.

 

Eslöv.

 

Skurup.

 

Brösarp.

 

Klippan.

 

 

Apotek Svanen på Kyrkogatan i Lund.

 

 

 

Apotek Läkta örn i Malmö.

 

 

 

 

 

LEO i Helsingborg.

 

Apoteket i Bjuv.

 

Apoteket i Bjuv.

 

Apoteket i Båstad.

 

Skånesjukkassornas vilohem i Höör.

 

Skånesjukkassornas vilohem i Höör.