Gästgivaregårdar

 


År 1280 fastställdes att kungen och hans sändebud

fritt skulle kunna kräva mat, husrum och hästar

då de färdades genom landet. 

Dalby Gästis.

 

Dalby Gästis.

 

Dalby Gästis.

 

 

Dalby Gästis.

 

Tavernor

I Magnus Erikssons stadga från 1335 finns det upptaget

om upprättande av tavernor vid de stora vägarna.

Detta upprepades i 1442 års allmänna landslag.

Östarps Gästis.

 

Östarps Gästis.

 

Östarps Gästis.

 

Rydsgårds Gästis.

 

År 1561 utfärdade Erik XIV en stadga om tavernor

och nu tillkom skyldighet att hålla skjutshästar samt förråd av mat,

dryck och hö som foder till hästarna. 

I varje härad utsågs en by att stå för gästgiveriskyldigheten. 

 

Sjöbo Gästis.

 

Sjöbo Gästis.

 

Sjöbo Gästis.

 

Sjöbo Gästis.

 

Hurva Gästis.

 

Staffanstorps Gästis.

 

Som svampar ur jorden

1615 ålades alla häradshövdingar att se till så gästgiverier

fanns utmed alla landsvägar med 1 1/2 mils mellanrum.

Marieholms Gästis.

 

Åkarps Gästis.

 

Gästgivarordningen 1649

För varje gästgiveri fanns en särskild skjutsordning

som bestämde hur många hästar där skulle finnas.

Länsstyrelserna ansvarade för att gästgiverier

med resanderum hade ordentlig servering

och inte bara vad som råkade finnas i grytan hemma hos gästgivarbönderna.

 

Anderslövs Gästis.

 

Östraby Gästis.

 

Skivarps Gästis.

 

Hammenhögs Gästis.

 

Hammenhögs Gästis.

 

Brösarps Gästis.

 

1734 års gästgiveriförordning

Med 1734 års gästgiveriförordning fastslogs och förtydligades gästgiveriskyldigheten

och nu tvingades de gästgiverier som ännu inte hade någon måltidslokal och gästrum

för de resande att bygga sådana.

Gästgiverierna ålades även att ha stall och vagnslider. 

Skanörs Gästis.

 

Vellinge Gästis.

 

Med 1878 års skjutsstadga inskränktes gästgiveriernas rättigheter

att servera alkohol till andra än resande.

Först 1911 försvann skjutsningsplikten helt

och 1933 försvann gästgiveriförordningen .

Klippans Gästis.

 

Klippans Gästis.

 

Ljungbyheds Gästis Spången.

 

Röstånga Gästis.

 

Röstånga Gästis.

 

Saxtorps Gästis.

 

Örkelljunga Gästis.

 

Tågarp.

 

Tunneberga Gästis.

 

Glumslövs Gästis.

 

Fjälkinge.

 

Fjälkinge.

 

Åhus Gästis.

 

Östraby Gästis.