Skyltar...

Här har jag samlat ihop lite

fina reklamskyltar från

gångna tider