Sonja

 

Karamell och chokladfabriken startade i lokaler inne på gården

till Svartbäcksgatan 26 i Uppsala men flyttade snart till Kungsgatan 79

där man övertog lokaler efter Uppsala Margarinfabrik.

Året var 1921.

 

  

 

      

 

1924 utökades tillverkningen för att även omfatta choklad.

Produkterna såldes nu med varumärket Sonja.

 

1926 ombildades firman till AB Karamell & Chokladfabriken Sonja,

som då var Uppsala mest betydande konfektyrindustri.

Som mest arbetade här ett 50-tal anställda.

 

    

 

Sonjas upphörde 1957 men byggnad som karamellfabriken disponerade

finns fortfarande kvar och det står t.o.m. Sonja på fasaden.