Ransonering

 

I Sverige utfärdades ransoneringskupongerna av Statens livsmedelskommis­sion.

Kvoterna som fördelades till civilbefolkningen var beroende av vilka varor som var

tillgängliga samt de enskilda invånarnas behov.

 

 

Avsikten med ransoneringen var främst att se till att de krig­förande

ländernas arméer hade tillräckligt med för­nödenheter, samtidigt som

befolkningen kunde köpa tillräckligt med mat för att överleva.

 

Ransoneringen förhindrade samtidigt att priserna sköt i höjden.

Svartabörshandeln gick dock inte att förhindra helt, och en av de mest

efter­traktade varorna blev just ransoneringskuponger.

 

Under första världskriget infördes ransoneringen

mellan 1916 och 1919, men då var det mest socker och kaffe. 

 

Andra världskrigets ransonering varade mellan 1940 och 1951.

Den först ransonerade varan blev kaffe, där ransonering pågick

1940-1945, och där kvoterna tidvis var 13 gram/person och vecka.

En dryg tiondel av 1939 års kaffedrickande

.

Bensinen släpptes fri den 13 november 1945.

Tobaksransoneringen upphörde

den 22 september samma år.

 

 

1948 återinfördes ransonering av bensin.

Orsaken var brist på utländsk valuta.

Efter kriget försvann till en början så gott som samtliga ransoneringar,

men de återinfördes och togs bort efter hand för att motverka en alltför stor import till Sverige.

Staten ville kontrollera valutainförseln för att undvika en ekonomisk kollaps efter kriget

då suget på importvaror var mycket stort.

 

Här kan du stänga av musiken.

 

 

 

 

Kupongfria varor...

 

 

Matutskänkning för fattiga på Johannesskolan i Malmö.