Öl-flaskor & rusdrycker

 

Redan på 1700-talets bouppteckningar upptas ölbouteiller

bland tillgångarna i förmögna hem.

Öl såldes och distribuerades då i huvudsak på kaggar och småfat av trä,

som på krogar och i större hushåll för lätthanterliges skull tappades på flaskor.

 

   

De tidigaste ölflaskorna kom 1843 och rymde ett halvstop.(0,63 liter)

Även flaskor i stengods från Höganäs förekom under denna tid.

 

        

 

På slutet av 1800-talet fanns det över 500 bryggerier i Sverige.

I och med att maskinella tappningsanordningar började användas på

bryggerierna uppstod behovet av en enhetlig flasktyp.

 

      

En sådan konstruerades av bryggeriägaren

Anders Bjurholm och Korkfabrikören G.E. Boethius.

 

   

   

 

  

        

Flaskan var lätt att göra ren, stark och hållbar i hanteringen så att

den genomsnittligt tålde minst 100 varv mellan bryggeriet och kunden.

 

      

1886 antogs rymden till 2/3, 1/3 och 1/6 liter.

Hela, halva och kvarten.

 

    

 

   

Halvan, 33cl-flaskan blev tidigt den dominerande storleken.

Helan fanns med in på 1920-talet och kvarten användes för porter.

Färgen bestämdes till ljusbrun med möjlighet till genomsyn.

 

 

Denna flaska blev Sveriges andra ”standard” dvs det andra

bruksföremålet i landet med överenskomna mått oavsett var den tillverkades.

Tändsticksasken blev vår första standard 1870, med det är en annan Historia.

 

        

 

    

 

 

 

   

    

 

Punsch

 

Arrak, socker, citronsaft, vatten och te.

Det är oklart varifrån ordet punsch kommer.

En teori är från puncheons, de träfat arraken fraktades i,

eller från det engelska ordet punch, som betyder varm toddy eller bål.

     

 

Punsch introducerades i Sverige av Ostindiska kompaniet på 1730-talet

då denna importerade arrak från Java.

 

  

 

I Bellmans sånger kallas punschen rack på grund av att det ingår arrak i punsch.

Rack är ett gammalt ord för punsch.

 

  

 

    

  

  

   

    

 

 

Interiör från Systembolaget i Dalby.

      

      

 

Sprit

 

För cirka 10.000 år sedan, började en  systematiskt framställande

av alkoholhaltiga drycker som mjöd- och vinliknande drycker.

Metoderna var enkla: man lät sockerhaltiga lösningar från honung

och bärsafter stå och jäsa.

 

Ett genombrott för tillverkning av starkare drycker var upptäckten av destilleringen.

Den utvecklades av den grekiska kemistskolan i Alexandria men användes först

för tillverkning av flyktiga medicinska lösningar som t.ex. rosenvatten.

På 1100-talet lyckades alkemisterna i Italien få fram ett destillat av vin.

De kallade det för aqua vitae - livets vatten.

Till en början var den destillerade spriten enbart ett läkemedel som bl.a. användes

mot infektionssjukdomar som pest.

 

 

Tidigt noterades säkert också att drycken hade smärtdämpande effekt.

Långt in på 1800-talet intog alkoholhaltiga brygder och lösningar en dominerande

plats vid behandling av allehanda sjukdomar.

 

  

 

Systembolaget i Löberöd.

 

Harlösa Bränneri.

 

Harlösa Bränneri.

 

Harlösa Bränneri.

 

Harlösa Bränneri. Dranktunna och bassäng på baksidan av bränneriet.

 

 

A. Swenssons Ångbryggeri & Malt affär. Västergatan 26 i Eslöv.

 

Whisky

Sannolikt introducerades destillering på Irland av munken St. Patrick på 400-talet.

Det spred sig sedan till Skottland runt 700-talet.

De första destillerierna fanns i munkkloster och destillatet användes främst för medicinska syften.

 

   

 

År 1494 är en milstolpe i whiskyhistorien. Det var då som munken John Cor köpte några

hundra kilo malt för att tillverka en "aqua vitae".

Detta är det äldsta beviset på whiskytillverkning man känner till.

Maltwhiskydestillering var främst en lokal företeelse och ämnad att tillfredställa husbehovet

ända fram till 1820-talet, då whisky började produceras även för försäljning.

Alltså 1820 börjar vi dricka whisky på allvar.

 

 

Löberöds bränneri i Hammarlunda.

 

Cognac

Det var holländare och engelsmän som på 1500 - talet började destillera vin

brandy eller eau de vin de cognac för att få ner volymen på vinet före transporten

över havet från hamnen i La Rochelle i Frankrike.

Väl hemma skulle man hälla tillbaka vatten eller vin på koncentratet.

Ganska snart märkte man att koncentratet smakade ganska gott om det låg en tid på ekfat.

 

 

På 1700-talet förfinade man framställningsprocessen då dubbel-destilleringen togs i bruk.

På 1800- talet började man koncentrera cognacsförsäljningen till flaskor istället för fat.

 

 

 

I.O.G.T Order of Good Templars

Ett ordenssällskap som av sina medlemmar krävde helnykterhet.

 

 

Den första svenska logen, Logen nr 1 Klippan, bildades av baptistpredikanten

Olof Bergström den 5 november 1879.

Ett 40-tal personer medverkade vid mötet.

 

         


Nya loger bildades snabbt på många platser och den 31 mars 1880 samlades man

i Arboga för att bilda en svensk storloge med Olof Bergström som ordenstemplare.

 

          

Men varför nu en sådan uppståndelse med rusdryckerna..?

Kanske för att 1829 låg medelkonsumtionen i Sverige på 46 liter sprit /person.

 

 

I.O.G.T. Trelleborg.

 

   

 

Lagen om husbehovsbränning tillkom år 1801.

Lagen sade att gårds- och hemmansägare hade rätt att tillverka brännvin för eget behov.

De hade ingen rätt att sälja brännvinet men det fanns inget i lagen som förbjöd dem att

betala för utförda tjänster med brännvin.

 

1855 tillkom en ny lag  som på initiativ av Svenska Nykterhetssällskapet,

förbjöd husbehovsbränning.

 

 

Motboken

1920 infördes i Sverige motbokssystemet, ett ransoneringssystem för inköp av alkohol

som utgjorde en huvudpunkt i ett nytt alkoholpolitiskt program som hade läkaren

Ivar Bratt som idégivare.

 

   

Motbokssystemet innebar att personer över 20 år, med undantag av gifta kvinnor,

var berättigade till en tilldelning på mellan en och fyra liter sprit per månad.

Ransonens storlek berodde i huvudsak på civilstånd, social ställning och redbarhet.

En persons tilldelning kunde dras in eller minskas beroende på t.ex. fylleriförseelser.

Den som hade motbok fick däremot obegränsade inköpsrättigheter till vin.

Motbokssystemet infördes som ett alternativ till totalförbud.

Införandet av ett sådant var mycket nära.

 

 

 

 

        

Folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige hölls den 27 augusti 1922.

1921 hade riksdagen infört möjligheten att anordna rådgivande folkomröstningar som

ett sätt att öka demokratin. Den svenska nykterhetsrörelsen var starkt pådrivande i frågan

om en folkomröstning om rusdrycksförbudet.

 

  

Vid den första omröstningen röstade hela 49% för totalförbud.

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

   

Motboken avskaffades 1955.

      

 

 

 

 

 

Våra brännerier 1969.

 

Såhär bränner man brännvin...!!! 

 

Följ med till Södra Sandby bryggeri.

Året är 1971...

Bränneriet sett från väster.

 

Bränneriet sett från Öster.

 

Invägning av potatis.

 

Potatisen tippas på harpan.

 

Potatisen på rullband.

 

Potatis och avfall skiljs åt.

 

Det blir inte mycket avfall från ett helt lass potatis.

 

All grus och sten åker tillbaka till naturen igen.

 

Potatisen tvättas för provtagning.

 

Provtagning av stärkelsehalt.

 

Potatisar med olika stärkelsehalt.

 

Stärkelsebestämmning.

 

Potatisleveransen prissättes på vågkontoret,

 

och tomvagnen med avfall väges.

 

Bonden får sin vågsedel.

 

Nu är det dax att tvätta potatisen.

 

Vattenpumpen som tog upp källvattnet.

 

Potatisen på väg till första kokaren.

 

Nu packar Edvin Lindell kokaren för kokning med ånga.

 

Ångmaskinen.

 

Oljebrännaren.

 

Nu fylls andra kokaren.

 

Nu är vi inne i jäsrummet.

 

Här bubblar det rejält.

 

Vi får inte glömma malten. 

Beredningen av den är en viktig del vid brännvinstillverkning.

Här ses magasinet med kornsäckar.

 

Nu stöpes kornet i baljan med blötläggning.

 

Kornet utbrett på golvet i maltkällaren.

 

Det är noga med temperaturen.

 

Johan Berlin vänder kornet.

 

Malten färdig att krossas.

 

Brännmästare Jarl Lindell och hans broder Edvin 

förbereder jästens färd till förmäsken.

 

Malt, kokt potatis och jäst blandat i förmäsken.

 

Diagram och mätning vid förmäsken.

 

Karsalen med fyra stycken jäskar rymmande 24 000 liter vardera.

 

Brännmästare Lindell vid kolonnerna.

Nu är bränningen igång..!!

 

Nu rinner spriten igenom "lycktan"  där alkoholen kan avläsas på en alkometer.

Spriter går vidare via plomberade kopparrör till en stor tank.

Härifrån hämtas spriten i tankbil, under en kontrullörs överseende.

Spriten forslas till Åhus för rening och smaksättning.

 

Vi säger tack till bröderna Jarl, Edvin och Martin Lindell,

som alla arbetade vid Södra Sandby bränneri när det begav sig.

  

Nä lemonad är bättre...


Södra Sandbys bryggeri.

 

 

Veberöds bryggeri.

 

A.Svenssons Eftr. Bryggeri Eslöv.

 

 

Eslövs bryggeri.

 

  

 

Vestra Ströö Bryggeri Eslöv.

 

 

  

 

Södra Sandby Bryggeri.

 

 

  

Södra Sandby Bryggeri.

 

 

Jönssons bryggeri Malmö.

 

Helsingborgs Bryggeri Aktiebolag.

 

 

   

  

 

Ystads bryggeri.

 


       

 


 

Spritbolaget i Östraby (Hörby)

 

Helsingborgs Bryggeri Aktiebolag.

 

 

Klippans Ångbryggeri.

 

 

 

  

 

    

   

 

Sidan är under uppbyggnad...!!!

 

Tomte Brus

Vad är det...?

  

 

 

 

 

Tacka vet jag mjölk

Mjölkbar.