Ända sedan 1700-talet har svenska soldater varit utrustade med personlig kokutrustning.

1848 fastställdes för infanteriet en dricksflaska som även var avsedd för att fungera som kök.

"Flaskan" var tillverkad av koppar.

1895 tillverkades en uppföljare av flaskan av aluminium eftersom förtenningen av kopparkärlet

var för besvärlig. Under 1:a världskriget led Sverige av metallbrist och fick därför börja tillverka

kokkärlen av bleckplåt.

Bleckplåten var mindre bra då den rostade och gav maten en metallisk smak.

 

 

Under 1930-talet kom det rostfria stålet ut på marknaden och kokkärl m/1940 kunde tillverkas.

1944 återgick man av kostnadsskäl tillbaka till aluminium.

Idag används både m/40 och m/44 av Försvarsmakten.

Men det är att föredrar den rostfria varianten då aluminium är mindre bra för magen..!!

 

 

Enmansköket är en gruppbeteckning på ett komplett kök.

Delarna är kokkärl, vindskydd, brännare, spritflaska, 3-delat bestickset,

Konservöppnare, 4 dl kåsa m/51 samt diskhandduk.

 

 

 

 

 

  

Tiger choklad för militärt bruk från Marabou 1932.

 

Enmanskök eller Snuskburken som den vanligtvis kallas, tilldelas alla

soldater inom Försvarsmakten.

 

 

Jägarförband och vissa andra förband som agerar utan underhåll tilldelas ett jägarkök.

Enmansköket används i fält dels till att självständigt tillaga sin egen mat eller som servis

när man bli serverad färdiglagad mat utav kockarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokbil 208 628 Lv4 Ystad.                                    Fältmässig bespisning.

 

 

Vattenförsörjning till kokbilen.                                 Uppställningsplats för disk.

 

Trött kock efter en hård övning på Hammar Kabusa 1991.


1901 avskaffades indelningsverket och värnpliktsförsvaret infördes.

2009 fattade Sveriges riksdag beslutet att avskaffa värnplikten i fredstid.

Från och med den 1 juli 2010 skall rekryteringen till den militära utbildningen

i Sverige ske på frivillig väg.

 

Värnplikten har blivit historia...

 

  

 

Denna bild har inte med fältbespisning att göra,

men min fru vill gärna se den här...!

 

Sjuktransport man gärna vill slippa..!!

 

 

 

           

 

 

Mer dragspel än excersis...!!!

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

      

 

 

När bensinransoneringen satte in under kriget hade automobilen sin givna begränsning.

Renhållningsverket i Malmö stod dock inte handfallet - hästen kom åter till heders som dragare.

 

Luftstrid över Skåne

 

Tolv amerikanska bombare blev gårdagens skörd  

och Skåne upplevde kanske ännu intensivare än förut stormaktskriget.

På Bulltofta landade åtta bombare, fyra fästningar och fyra Liberators,

och både landningar och inflygningar skedde på sådant sätt att allvarlig fara

för liv och egendom var för handen.

Ett av de amerikanska planen, som sedan störtade vid Dörröd,

var vid Skivarp i strid med ett tyskt jaktplan, som sedan lyckades undkomma trots luft-värnselden.

Ett annat landade vid Sövde och två på Rinkaby.

 

Det plan, som sedan störtade vid Dörröd i Genarp,

förföljdes vid inflygningen över svenskt område av ett tyskt jaktplan,

som gav bombaren flera eldskurar.

Ögonvittnen vid Skivarp kunde se skottlossningen mellan planen,

och det inträffade väckte ett oerhört uppseende, eftersom det var mycket folk ute på fälten.

 

På ett par håll måste man också söka skydd.

Efter att ha förföljt den skadade bombaren förbi Skivarp,

vände det tyska planet och gick utåt igen och försvann över Östersjön.

Liberatorplanet fortsatte och över Skurupstrakten började så besättningen hoppa ut.

Fallskärmshopparna blevo ögonblickligen eftersatta av hemvärn och snart klarlades det,

att fyra landade oskadda, en hade dödats då fallskärmen ej utvecklat sig,

tre voro mer eller mindre svårt skadade och en hade skottsår och splitter i arm och ben.

Planet flög vidare och störtade slutligen vid Dörröd nära Veberöd,

där delarna kastades omkring på ett stort område.

Vid störtningen antändes bensinen, och hela området blev ett enda flammande bål.

I vrakdelarna påträffade man sedan ammunitionen exploderat och bålet brunnit ner,

liken av två besättningsmän.

Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 22 juni 1944

 

Om den luftstrid som på onsdagen utkämpades nära Skivarp mellan

en amerikansk flygande fästning och ett tyskt jaktplan  

det var en Messerschmidt, alltså tvåmotorig 

har ARBETET erfarit att den tyska maskinen gick till anfall

mot det amerikanska planet dels framifrån, dels genom en anflygning underifrån 

mot främre delen av flygkroppen.

Ögonvittnen berätta att jaktplanet avlossade två kraftiga salvor

för att sedan med stor hastighet flyga söderut.

 

Det amerikanska planet hade tio man ombord.

Åtta av dem hoppade ut i fallskärm, sju anträffades i Slimminge och en i Skurup.

Av de i Slimminge landade var en död.

Han var ohyggligt massakrerad. Benpiporna stucko ut ur kroppen,

och högra handens fingrar voro avskurna vid knogen.

Vid fallet mot marken hade ett stort hål uppstått.

 

Ortsbefolkningen hyser den uppfattningen att den amerikanske

flygaren dödats under raiden över Tyskland  –  möjligen till följd av det

tyska jaktplanets anfall  -   och att hans kamrater, innan de själva lämnade planet,

förde honom ut ur maskinen.

 

Fästningen iakttogs sedan flyga i riktning norrut.

Den gjorde strax efter beskjutningen en djup dykning och föreföll störta.

Piloten fick emellertid herravälde över maskinen  – men bara för några sekunder.

Den havererade till sist i Dörröd i Veberöds socken och brann upp.

Piloten och ytterligare en besättningsman ljöto en ögonblicklig död.

 

Inalles 12 amerikanska jättebombare nödlandade eller störtade i Skåne på onsdagen.

Som ARBETET i går meddelade gingo åtta ned på Bulltofta.

Två hamnade i Rinkaby, och förutom det vid Skivarp nedskjutna tvingades

ytterligare en flygande fästning ned av det svenska jaktflyget söder om Sjöbo.

 

Sövde den 11 april 1944. 

 

I trakten av Rydsgård gav kampen mellan den flygande fästningen och det tyska planet

eko på så sätt att en där boende rättare var nära att träffas av projektiler som föllo runt omkring honom.

Från Lomma meddelas att folket som på onsdagsförmiddagen arbetade på lantbrukaren

Sven Åkessons gård i Vinstorp i Lomma,

plötsligt hörde kulsprutor smattra från ett plan högt uppe i skyn,

och snart föllo kulorna runt om dem.

I ett sädesfält ett tiotal meter från den plats, där de uppehöllo sig,

fann man en hel del skott.

 

Olyckan på Bulltofta på tisdagen, då ett Liberatorplan körde mot en kulle

och total-havererade har krävt ytterligare ett dödsoffer.

En av de svårt skadade besättningsmännen avled nämligen natten till onsdagen

på Allmänna sjukhuset.

Arbetet 22 juni 1944

 

 

Södra skånska infanteriregementet  I 34

Beteckningen ändrades till I 25 år 1816.

I samband med 1925 års försvarsbeslut flyttade regementet

från Lund och Revingehed till Ystad.

Förbandsnamnet byttes då till I 7.

Skånska dragonregementet, K 6, var ett svenskt kavalleriförband

inom Krigsmakten som verkade i olika former mellan år 1676 och 1927.

Förbandet var från 1897 förlagt i Ystad.

 

 

I 7 Ystad.

 

 

År 1963 blev regementet ett pansarregemente och bytte namn till P 7.

Regementet bedrev då utbildning i både Ystad och Revingehed.

 

1976 slogs regementet samman med Malmö försvarsområde (Fo 11)

och bildade ett försvarsområdesregemente med beteckning P 7/Fo 11.

 

1982 omlokaliserades Malmöbrigaden (PB 7) till Revingehed.

Skånska luftvärnsregementet (Lv 4) omlokaliserades från Malmö till Ystad,

och kom att samlokaliseras med regementes- och försvarsområdesstaben vid

Södra skånska regementet, vilken blev kvar i Ystad.

 

 

Genom försvarsbeslutet 1992 avskiljdes Malmöbrigaden (PB 7) från regementet 1994

och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S)

under namnet Södra skånska brigaden (PB 7).

 

Genom försvarsbeslutet 1996 avvecklades Södra skånska regemente (P 7/Fo 11)

den 31 december 1997 som försvarsområdesregemente.

Anläggningarna används numera för diverse civila verksamheter, bland annat bostäder.

 

 

Revinge hed

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Revingehed södra fältet.

 

Revingehed Kompanigatan.

 

 

       

   

Skåne-Blekinge infanteriregemente, kompanifana.

 

Fältbageri.

 

 

P6 Norra Skånska regementet Kristianstad

 

 

F5 Ljungbyhed

  

År 1926 fick Sverige ett självständigt Flygvapen och då startade också Flygskolkåren,

sedermera Krigsflygskolan (F5), sin  verksamhet.

 

 

 

 

 

 

Totalt utbildades här 5200 stridspiloter under åren 1926 –1997.

 

 

 

 

Den 30  juni 1998 avvecklades Krigsflygskolan.

 

Kronprins Gustav Adolf inspekterar trupperna i Örkelljunga 1940.

 

 

 

 

 

 

Skånemanövern 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husarerna i Malmö K7 1909.

 

Flyinge regemente 1934.

 

Flyinge regemente.

 

 

 

Tvedöra 

Underofficerskåren på Tvedöra  1870.

 

Mötesplats från 1823 - 1888.

 

Lägerplats den 13 juli 1887.

 

Hällesta chefsboställe, n:r 6 Färs Kompani.

 

Officerssalongen på Tvedöra.

 

Övning på Tvedöra 1860-talet.

 

Revingehed med utsikt över Romele klint.

 

 

 

 

 

Uppställning i Hörby 1942.

 

 

Nu skiter vi i kriget och tar en kopp kaffe i solskenet...!!!