Hurva

 


 

 

 

 

Hedins kropp dras upp ur sjön efter självmordet.