Här hittar du en liten del av våra

Skånska livsmedelstillverkare.

 

Felix

   

Ättiksöverskott vid Salubrinfabriken

I slutet av 1930-talet började AB P Håkansson i Eslöv         

få svårt att finna avsättning för sin ättika.                              

Genom förändrade leverans- och bostadsvanor började  

hushållen köpa mindre ättika för heminläggningar.

Avsättningsproblemen försökte Håkansson först möta       

genom att sälja ättika till den då relativt blygsamma            

inhemska konservindustrin, men det visade sig inte vara lönsamt.

För att lösa problemet med överskottsättika inledde man vid

Salubrinfabriken i stället försök med grönsaksinläggningar i ättika.

(Då den inhemska konservindustrin i Sverige vid denna tid bedrevs

i relativ hantverksmässiga former, saknades kunskaper om hur man

 i industriell skala skulle lägga in gurka på burk.)

1938 kom Herbert Felix och hans hustru Kerstin

till Göteborg från Tjeckoslovakien.

Släkten Felix, som var av judiskt ursprung

hade på 1600-talet invandrat till Mähren från Frankrike

och under 1800-talet startat ett brännvinsbränneri.

Salubrinfabriken i Eslöv sökte en man med erfarenhet 

av gurkkonservering i industriell skala.

Man besökte Felix i Göteborg och lyckades få honom

knuten till fabriken.       

Herbert Felix blev 1939 chef för den nystartade

gurkavdelningen vid P Håkanssons Salubrinfabrik.

 

Herbert Felix

Första året var produktionen 60 ton,

men följande år steg tillverkningen till 200 ton.

Lokalerna i Salubrinfabriken blev för trånga,

och 1940 flyttades konservtillverkningen till mejeriet i Eslöv.

 

    

Nu började man med äpplemos & potatismoset Pem.

 

 

 

Det djupfrysta sortimentet tar form 1955-56.

 

Felix hushållsärter med ny logga.

 

   

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)